Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Współpraca

Współpraca z leśnikami i nauczycielami, z Niemiec

 

Począwszy od roku 2009 w celu:

 • zdobywania fachowej literatury na temat funkcjonowania Leśnych Przedszkoli w Niemczech oraz jej tłumaczenia na j. polski;
 • poznawania zasad funkcjonowania tego typu placówek u naszych zachodnich sąsiadów;
 • zdobywania materiałów multimedialnych od nauczycieli tamtejszych placówek;
 • zdobywania wyników badań na temat rozwoju dzieci w Leśnych Przedszkolach;
 • współpraca z leśnikami i nauczycielami z terenu Bawarii: p. Hubertem Krych, Lotharem Zilner oraz Gabrielą Zilner – dyrektorką jednej ze szkół bawarskich oraz Leśnym Przedszkolem  - Waldkindergarten Hohenthann, Schulstrasse 2, 84098 Hohentham.
 • Dla lepszego zapoznania się ze sposobem prowadzenia zajęć w Leśnym Przedszkolu w 2010 roku odbyłam jednodniową obserwację-praktykę w niemieckim Leśnym Przedszkolu Waldkindergarten Hohenthann, Schulstrasse 2, 84098 Hohentham. Obserwacja ta pozwoliła mi zdobyć niezbędną, praktyczną i metodyczną wiedzę na temat sposobu prowadzenia zajęć w Leśnych Przedszkolach.

 

Współpraca z Nadleśnictwem:

 • 08.2011 – pozyskanie funduszy od Nadleśnictwa Kartuzy, jako sponsora na budowę altany ogrodowej do zajęć w Leśnym Przedszkolu;
 • 10. 2012 – uzyskanie funduszy finansowych od sponsora – Nadleśnictwa Kartuzy- na dalsze inwestycje w Leśnym Przedszkolu;
 • VI 2012– uroczystość wręczenia  sponsorom oraz rodzicom, którzy najaktywniej włączali się w życie leśnego przedszkola, - ,,Orderów Przyjaciół Leśnego Przedszkola” w tym Nadleśniczemu Nadleśnictwa Kartuzy, Panu Marcinowi Szydlarskiemu
 • Pomoc leśników w wyborze gatunków drzew rosnących naturalnie w lasach na naszym terenie, do posadzenia w leśnym przedszkolu
 • Stała pomoc leśniczego Leśnictwa Bilowo w opiece nad posadzonymi drzewkami na terenie leśnego przedszkola
 • Coroczne wizyty leśników i prowadzenie zajęć edukacyjnych
 • 11.2012 – przystąpienie grupy do ogólnopolskiej akcji ,,Czysty Las” ogłoszonej przez Lasy Państwowe – ścisła współpraca z Nadleśnictwem Kartuzy.
 • 20.05.2013 - ,,Majówka w leśniczówce” - wyjazd do leśniczówki Leśnictwa Bilowo
 • współorganizacja w naszej placówce - Dni Przyjaciół Lasu – udział w ogólnopolskiej akcji
 • IX 2016 - wprowadzenie dodatkowych, corocznych, cyklicznych, sobotnich spotkań terenowych leśnego przedszkola, w zaprzyjaźnionym Leśnictwie Bilowo Nadleśnictwa Kartuzy - współpraca z miejscowym leśniczym;
 • 10.10.2018 sadzenie z leśnikiem p. Jackiem Dudą ,,Drzewa Pamięci” w ogrodzie przedszkolnym, ,,Dzień Drzewa”
 • 13.04.2019 - udział w Otwartym sadzeniu Lasu

 

Współpraca z niemieckim Leśnym Przedszkolem

 • 28.07.2011 – jednodniowa obserwacja zajęć w niemieckim Leśnym Przedszkolu: ,,Waldkindergarten Hohenthann e. V”, Schulstrase 2, 84098 Hohenthann;
 • 03.2013 –wysłanie listu i prac plastycznych do dzieci z ,,Waldkindergarten Hohenthann e. V” w Bawarii;

 

Współpraca z rodzicami:

 • 01.09.2010 – zapoznanie rodziców nowego rocznika oddziału przedszkolnego z projektem ,,Leśnego Przedszkola” i uzyskanie zgody na jego realizację;
 • 09.10.2010 prace społeczne rodziców – adaptacja przyszkolnego terenu pod Leśne Przedszkole: prace porządkowe i ogrodowe;
 • 11.10.2010 – klasowe otwarcie Leśnego Przedszkola;
 • 16.04.2011 –  pomoc rodziców przy sadzeniu drzewek i krzewów  na terenie Leśnego Przedszkola;
 • 06.2011 – przeprowadzenie wśród rodziców i dzieci z grupy anonimowej ankiety w celu zbadania opinii na temat projektu Leśnego Przedszkola, przy czym ocena wypadła bdb zarówno wśród dorosłych, jak i dzieci i wykazała zainteresowanie dalszym włączaniem projektu w zajęcia przedszkolne;
 • 09.09.2011 - prace społeczne, ogrodowo-porządkowe rodziców na rzecz Leśnego Przedszkola;
 • 10.2011 – obsadzenie terenu Leśnego Przedszkola sadzonkami dębu, podarowanymi z inicjatywy rodziców;
 • 10.2011 ogłoszenie akcji zbioru puszek aluminiowych do wiosny, na kupno nowych roślin ozdobnych do Leśnego Przedszkola;
 • 24.03.2012 – pomoc rodziców przy stawianiu altany do zajęć w Leśnym Przedszkolu;
 • 2013 – ułożenie przez rodziców posadzki w altanie
 • 09.09 2016 – akcja odnawiania altany z rodzicami
 • Coroczna pomoc rodziców w akcji ,,Wiosenne porządki w leśnym przedszkolu”

 

Współpraca ze środowiskiem lokalnym:

 • Wykonanie altany przez lokalnego stolarza p. Licę
 • 05.2012- wyposażenie altany przez sponsora firmę ,,WOMIS” w stoliki i ławeczki;

 

Współpraca ze szkolnym zastępem Zuchów

 • 04.2011 – pomoc zuchów w sadzeniu drzewek w Leśnym Przedszkolu;
 • 04.2012 zbiórka puszek aluminiowych z akcji ogłoszonej w październiku 2011 i zakup roślin do przyszkolnego ogrodu botanicznego. Pomoc zuchów i uczniów w pracach ogrodowych w leśnym przedszkolu
 • 05 2013 – sadzenie drzewek  przez uczniów i zastęp Zuchów w Leśnym przedszkolu.

 

Współpraca z mediami:

 • krótki reportaż o Leśnym Przedszkolu w Telewizji Wybrzeże
 •  VI 2013 r. pojawienie się artykułu na łamach Głosu Kaszub - ,,Zielone Leśne Przedszkole”
 •  Po październikowej wizycie w grupie p. Eugeniusza Pudlisa – pracownika Centrum Informacji  Lasów Państwowych na lekcji otwartej  ,,Skarby Pani Jesieni” , w 4 numerze 2013 r. ,,Ech Leśnych”- ogólnopolskiego czasopisma  pojawił się artykuł pt. ,,U pana Hubki”– o naszym leśnym przedszkolu jako innowacyjnym przedsięwzięciu edukacyjnym.
 •  07.10.2015 - spotkanie z leśnikami w leśniczówce Bilowo i udzielenie wywiadu do Ekspresu Kaszubskiego
 • Artykuł w ogólnopolskim dwutygodniku dla leśników ,,Las Polski” nr 5/2018 1-15 ,marca, pt.  ,,Boom na leśne przedszkola – Powrót na łono natury”
 • Artykuł na stronie Nadleśnictwa Kartuzy ,,Zajęcia leśnych przedszkolaków na terenie Nadleśnictwa Kartuzy”

 

Współpraca z Leśnym Przedszkolem ,,Leśna Droga w Warszawie:

 • 03.11.2018 nawiązanie kontaktu, organizacja spotkania i udział p. Anny Przylskiej - dyrektorki przedszkola ,,Leśna Droga” w Warszawie, w sobotnich, terenowych zajęciach Leśnego Przedszkola, na terenie Leśnictwa Bilowo

 

Współpraca z Urzędem Gminy Kartuzy:

Udział w projekcie

 • „Tajemnice leśnego zakątka” Przedszkole w Brodnicy Górnej – utworzenie nowych miejsc przedszkolnych oraz podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Kartuzy, w Zespole Kształcenia i Wychowania w BrodnicyGórnej, w roku szkolnym 2019 / 2020
 • Szkolenia dla przedszkoli Gminy Kartuzy, z zakresu wprowadzania elementów leśnego przedszkola do tradycyjnych zajęć przedszkolnych
 • 30 XII 2019 – współorganizacja i przeprowadzenie społecznej akcji sadzenia cebulek kwiatów wiosennych na terenie nowo powstającego ,,Leśnego Zakątka”

 

Wspołpraca z PPP w Kartuzach:

 • 18.11.2019 - Prelekcja na temat Leśnego Przedszkola w ZKiW w Brodnicy Górnej na konferencji ,,Aktywny przedszkolak – dzielimy się doświadczeniem”

 

Współpraca z innymi przedszkolami

Data dodania: 2022-02-27 20:16:39
Data edycji: 2022-11-16 07:33:46
Ilość wyświetleń: 289

“Uczenie jest niekończącą się podróżą"

Donna Bulger

Partnerzy

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook
Biuletynu Informacji Publicznej