Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Historia szkoły

Pierwszy budynek szkolny powstał w 1907 roku jednak nie wiadomo kto był pierwszym dyrektorem i kim byli wówczas nauczyciele. Budynek ten pobudowano przy ulicy Kartuskiej wiodącej do Kościerzyny- były tylko dwie sale lekcyjne i korytarz, nie było sali gimnastycznej. W czasie wojny- w latach 1939-1945-  budynek zbytnio nie ucierpiał. W 1945 roku obowiązki kierownika Publicznej Szkoły Powszechnej w Brodnicy Górnej pełnił Marceli Labon, który jako jedyny z 4 nauczycieli posiadał pełne kwalifikacje. W 1945 roku do szkoły uczęszczało 167 dzieci- dysponowano jedynie dwoma salami lekcyjnymi, więc nauka odbywała się zmianowo prawie przez cały dzień 

 

Lata powojenne 1946-1948 były bardzo trudne-  brakowało wykwalifikowanej kadry pedagogicznej, pomocy naukowych, podręczników, nie było podstawowego sprzętu, nie istniała biblioteka. Sytuacja szkoły poprawiła się w 1948 roku, kiedy to obowiązki kierownika szkoły przejął Konrad Ptach. Wówczas pracowało tu dwóch nauczycieli: Leokadia Labonowa i Stanisław Hinc. Wzrastająca liczba uczniów wymagała utworzenia nowych sal, gdyż dwie istniejące już nie wystarczały. 1951 roku udało się wyremontować jedną salę na strychu i przeznaczono ją na izbę lekcyjną . Jednak w 1965 roku klasa ta została zlikwidowana. W roku szkolnym 1965/66 wynajęto na sale lekcyjne trzy pomieszczenia u prywatnych właścicieli: dwa u państwa Kowalkowskich przy ulicy Ostrzyckiej oraz jedną salę u pani Matyldy Mielewczyk przy ulicy Chmieleńskiej. W 1966 roku zapadła decyzja o budowie nowego budynku szkolnego. W 1967 roku rozpoczęto budowę nowej szkoły na skrzyżowaniu ulic Kartuskiej i Chmieleńskiej. Placówka ta została wybudowana ze Społecznego Funduszu Budowy Szkół i Internatów.

 

Od 1945 roku w szkole pracowało od 3 do 4 nauczycieli, zaś w 1956 roku zatrudniono 5 nauczycieli. W 1968 roku zatrudniono 7 nauczycieli, zaś w 1972 roku - 9a 1973 roku 17. Na terenie placówki istniało wiele organizacji uczniowskich. Pierwsza z nich została założona w 1951 roku było to ZHP kierowane przez Konrada Ptacha. 

 

W roku 1964 działały ZHP, PCK, SKO, LOP. Zaś w 1970 roku - SKO, SK PPR, ZHP, PCK, LOP, natomiast w 1973 roku - drużyna harcerska, drużyna zuchowa „Słoneczniki", SKPPR, LOP, PCK, SKO.

 

W tych latach powstawały również koła przedmiotowe. Rozkwit tych kół nastąpił w latach 80-tych. Na początku lat 90-tych, ze względów finansowych, zlikwidowano większość kół przedmiotowych i kół zainteresowań. Nauczyciele jednak prowadzili zajęcia nieodpłatnie . Tutejsza młodzież odnosiła imponujące sukcesy. Uczniowie reprezentowali szkołę na wielu konkursach takich jak: konkurs Poezji i Prozy Kaszubskiej „Rodno Mowa", Poezji Polskiej, „Ludowych Talentów", a także konkurs szachowy i wiedzy o bezpieczeństwie ruchu drogowego. Nie brakowało również uczniów z Brodnicy Górnej na konkursach polonistycznych, biologicznych, matematycznych oraz zawodach sportowych, na których młodzież zdobywała wysokie miejsca.

 

Ze zdobytych funduszy do sali gimnastycznej dobudowano łącznik ze świetlicą oraz przylegającą dużą kuchnią, ponadto przeprowadzono remont szkoły. W 1990 roku miejsce Romana Herolda- dyrektora szkoły zajęła Halina Kasprzycka.

 

Szkoła Podstawowa w Brodnicy Górnej może być dumna, ponieważ wśród absolwentów brodnickiej podstawówki są pracownicy naukowi, księża, prawnicy, technicy.

Data dodania: 2022-02-27 20:31:09
Ilość wyświetleń: 468

“Uczenie jest niekończącą się podróżą"

Donna Bulger

Partnerzy

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook
Biuletynu Informacji Publicznej