Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Polityka prywatności

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Administrator:

Zespół Kształcenia i Wychowania w Brodnicy Górnej
ul. Chmieleńska 1, 83-324 Brodnica Górna
tel. (+48) 58 684-52-24
 

Inspektor Ochrony Danych:

e-mail: inspektor.rodo.iod@gmail.com
 

 • Administratorem danych jest Zespół Kształcenia i Wychowania w Brodnicy Górnej.
 • Dane osobowe takie jak telefon czy adres e-mail przetwarzane są w celach kontaktowych/informacyjnych.
  W zakresie wykorzystania wizerunku dane przetwarzane są na podstawie zgody rodzica/opiekuna prawnego.
 • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolna. Można ją wycofać w każdym momencie. Udzielenie zgody na wykorzystanie wizerunku Pana/Pani dziecka ma charakter dobrowolny. Brak takiej zgody będzie skutkował niemożliwością wykorzystania wizerunku Pana/Pani dziecka do celu wskazanego podpisanej zgodzie.
 • Odbiorcami danych będą podmioty do tego uprawnione oraz podmioty którym placówka powierza dane na bazie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 • Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na mocy przepisów prawa do pozyskiwania danych (np. służby medyczne w zakresie ratowania życia/zdrowia dziecka).
 • Dane będą przetwarzane do momentu odwołania. W zakresie wykorzystania wizerunku dane mogą być przetwarzane do czasu wycofania zgody – można dokonać na pisemny wniosek złożony do Administratora danych.
 • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych dziecka i powiązanych z nimi danych rodzica oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 • Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony danych Osobowych.

Art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

AKTY PRAWNE:

 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. (Dz. Urz. UE L 119, s. 1)
 • Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 1997r. Nr 78, poz. 483)
 • Ustawa z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018, poz. 1000)

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych:
(DOKUMENTY DO POBRANIA PONIŻEJ)

Data dodania: 2022-08-21 16:44:09
Data edycji: 2023-08-28 21:06:02
Ilość wyświetleń: 220

“Uczenie jest niekończącą się podróżą"

Donna Bulger

Partnerzy

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook
Biuletynu Informacji Publicznej