Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Rekrutacja Przedszkole Zerówka Klasa 1

Rekrutacja Przedszkole Zerówka Klasa 1

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA, ZERÓWKI I KLASY PIERWSZEJ - 2024/2025

 

Kontynuacja wychowania przedszkolnego

Rodzice dzieci, które w roku szkolnym 2024/2025 będą kontynuowały edukację w naszym przedszkolu zobowiązani są złożyć w terminie od 23 lutego do 29 lutego 2024 r. w sekretariacie szkoły „Deklarację o kontynuowaniu edukacji przedszkolnej”. Deklarację można pobrać od wychowawców grup, w sekretariacie bądź ze strony szkoły (załączniki do pobrania poniżej) a następnie wypełnione przekazać opiekunom grup lub bezpośrednio do sekretariatu.

 

Rekrutacja dzieci, które nie uczęszczają do naszych oddziałów edukacji przedszkolnej rozpocznie się 1 marca i potrwa do 29 marca 2024 r.

Wniosek oraz załączniki do wniosku można pobrać ze strony szkoły (załączniki do pobrania poniżej) oraz w sekretariacie szkoły. Tam też należy go dostarczyć w terminie od 1 marca do 29 marca 2024 r.

 

Lista kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do przedszkola oraz tzw. „zerówek” zostanie podana do publicznej wiadomości 12 kwietnia 2024 r.

 

W okresie od 15 kwietnia do 19 kwietnia 2024 r. rodzic kandydata będzie zobowiązany do złożenia potwierdzenia woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia dostępnego u dołu strony oraz w sekretariacie.

 

Lista kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych zostanie podana 24 kwietnia 2024 r.

 

Do klas I przyjmowane są:

Dzieci, które w roku szkolnym 2023/2024 realizują obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne w oddziale przedszkolnym na wniosek rodziców (zgłoszenie, w przypadku dzieci obwodowych) są przyjmowane do klasy I tej szkoły bez przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego.

 

Zgłoszenie, o którym mowa powyżej, składa się do dyrektora szkoły w terminie od 23 lutego do 29 lutego 2024 r.

 

Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły składają wniosek o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami.

 

Wniosek należy złożyć w terminie od 1 marca do 29 marca 2024 r.

Data dodania: 2023-02-27 09:12:50
Data edycji: 2024-02-28 10:11:25
Ilość wyświetleń: 1216

“Uczenie jest niekończącą się podróżą"

Donna Bulger

Partnerzy

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook
Biuletynu Informacji Publicznej